Як стягнути нараховану але не виплачену заробітну плату?

Як стягнути нараховану але не виплачену заробітну плату?
  • У практиці працівників центру безоплатної правової допомоги бувають випадки, коли до центру звертається особа з питанням стягнення нарахованої але не виплаченої заробітної платні.
У більшості випадків це викликає ряд питань у клієнтів. Куди звертатись у разі порушеного права працівника на заробітну плату? Яка позовна давність у спорах про стягнення заробітної плати? Як дізнатись суму заборгованості? Як довести, що заробітна плата не була виплачена? Чи маю я право на компенсацію затримки по виплаті зарплати? Скільки будуть коштувати усі витрати по справі? На усі ці запитання є не менш змістовні відповіді. Конституцією України передбачено, що кожен має право на працю та заробітну плату не нижчу від визначеної законом. Трудовим законодавством, а саме Кодексом законів про працю передбачено, що при звільненні працівника виплата всіх сум, які належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Куди звернутись у разі порушеного права на заробітну плату? У цьому випадку є два шляхи: досудовий та судовий порядок врегулювання. Досудовий порядок передбачає звернення на відповідному підприємстві до комісії по трудових спорах, що створюється загальними зборами трудового колективу. У разі невиконання рішення комісії роботодавцем у триденний строк по закінченні десяти днів, передбачених на його оскарження, рішення набуває виконавчої сили. Після набрання рішенням виконавчої сили, працівник може звернутись до виконавчої служби з метою примусового виконання. Що стосується судового порядку, то працівникові, право якого порушено, необхідно звертатись до районного, міського, міськрайонного або районного у місті суду у порядку позовного або наказного провадження про стягнення нарахованої але не виплаченої заробітної плати. У разі якщо сума заборгованості не оспорюється роботодавцем, то працівникові слід звернутись до суду у порядку наказного провадження із відповідною вимогою про стягнення нарахованої але не виплаченої зарплати. Якщо працівнику невідома точна сума, або суддя постановив ухвалу про розгляд справи у порядку позовного провадження, то слід звернутись із відповідним позовом до суду. Яка позовна давність у відповідних правовідносинах? Кодексом законів про працю працівник не обмежується будь-яким строком у подачі відповідної заяви. Як дізнатись суму заборгованості? Є декілька перевірених шляхів: звернутись до підприємства із заявою про видачу суми заборгованості або звернутись до відділення Пенсійного фонду із заявою про видачу довідки форми ОК-5 або ОК-7. Як довести, що заробітна плата не була виплачена? У цьому випадку слід звернутись до банку, у якому був відкритий рахунок для виплати зарплати та отримати виписку транзакцій за період невиплати. Чи маю я право на компенсацію затримки по виплаті зарплати? Так, маєте. Відповідно до трудового законодавства, якщо у відповідні строки роботодавець не розрахувався із працівником, то організація повинна виплатити середній заробіток за весь час його затримки. Скільки будуть коштувати усі витрати по справі? Відповідно до Закону України «Про судовий збір» особи звільнені від сплати судового збору при розгляді справ про стягнення не виплаченої заробітної плати, тому судових витрат особа не несе. У відповідних правовідносинах працівник повністю захищений законодавством, тому не слід гаяти час, а захищати та відновлювати порушені права! За детальною інформацією звертайтеся до центрів та бюро правової допомоги за телефоном 0800-213-103, 068-946-51-26 Головний спеціаліст відділу «Дніпровське бюро правової допомоги №2» Смага Д. О.