Зняття особи з реєстрації місця проживання У житті кожної людини  можуть виникнути обставини, коли особа, яка зареєстрована або як ми звикли казати «прописана» у вас у житловому приміщенні вже не мешкає там певний час. Виникають проблеми з оплатою комунальних послуг, у тому числі і з порядком отримання субсидії. У цьому випадку є декілька засобів щодо зняття такої особи з місця реєстрації:
  1. на підставі заяви особи або її законного представника;
  2. на підставі судового рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням;
  3. на підставі судового рішення про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;
У першому випадку усе просто, якщо ви підтримуєте зв'язок із зареєстрованою у житловому приміщенні особою, а якщо ні? Тоді необхідно звертатись до суду із позовом до особи та визнавати його таким, що втратив право користування житловим приміщенням. Відповідно до положень Цивільного кодексу України, право власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Власникові належить право володіння, користування та розпорядження своїм майном. Статтею  391 Цивільного кодексу України передбачено, що власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном. Відповідно до статті 150 Житлового кодексу Української РСР (чинного на сьогоднішній день), громадяни, які мають у приватній власності будинок (частину будинку), квартиру, користуються ним (нею) для особистого проживання і проживання членів їх сімей і мають право розпоряджатись цією власністю на свій розсуд: продавати, дарувати, заповідати, здавати в оренду, обмінювати, закладати, укладати інше не заборонені законом угоди. Також, статтею 405 Цивільного кодексу зазначено, що член сім`ї власника житла втрачає право на користування цим житлом у разі відсутності члена сім`ї без поважних причин понад один рік, якщо не було встановлено інших домовленостей між ними. Що стосується доказів про відсутність особи за місцем реєстрації, то необхідно скласти акт-обстеження житлового приміщення за участю не менше як двох свідків із зазначенням їх паспортних даних. Цей акт підписується уповноваженою особою (голова ОСББ, ЖЕК, Квартальний). Однак, слід зауважити, що якщо особа, яка зареєстрована у житловому приміщенні та не мешкає у ньому, але при цьому є співвласником, зняти її з реєстрації без її згоди навіть у судовому порядку буде не можливо. Щодо судових витрат, то судовий збір за подачу позову до суду складатиме 840 грн. 80 коп. Отже, без згоди особи, її можна позбавити права користування житловим приміщенням за рішенням суду. Головний спеціаліст відділу «Дніпровське бюро правової допомоги №2» Смага Д. О.